Şiirlerinden Seçmeler Şiir Üstüne Düşünceler


EL İŞLERİ

   El İşleri
   Defterler
   "Bu Gün Pazar" Şiiri


 

 

 

 

 

 

 

 
“BUGÜN PAZAR” ŞİİRİ

     Nâzım Hikmet’in şiirleri daha yazılmaktayken, son biçimlerini almadan
cezaevi duvarlarından dışarı sızardı. Kendi de
gerçi bir iki kişiye gönderirdi – karısı Piraye’ye, çok güvendiği
bir avukat arkadaşına – ama şiirler son biçimini alınca...
Oysa dostları, meraklılar, şiire düşkün cezaevi görevlileri,
bitmiş bitmemiş, ellerine ne geçse kopya ederlerdi. Sonra da o
şiirler kopya edile edile elden ele dolaşır, bu arada da, tabii,
değiştikçe değişirdi.
     Nâzım Hikmet’in kendisinin de şiirlerinde sonradan
düzeltmeler yaptığı doğrudur – çıkarır, ekler, değiştirirdi.
Ama asıl kargaşa, bitmemiş, son biçimini almamış şiirlerin elden
ele dolaşmasından, bu arada, kopya edenlerin dikkatsizliklerinden doğdu.
Üstelik ezberlendi de o yanlış kopyalar. Orada burada basıldı da...
Hele Bulgaristan’da Türkçe basılan kitaplar...
Yenir yutulur şeyler olmayan, korkunç yanlışlar için
kimileri, “Nâzım Hikmet öyle düzeltmiş anlaşılan,”
demek anlayışsızlığını, şiirsizliğini göstererek “incelemeci zevksizliği”nin doruklarına ulaştılar.
Bazı ezberciler de yirmi beş yıl önce yanlış kopyaları ezberlemiş olabileceklerini akıllarına
bile getirmeden, bana, “şiirleri yanlış basıyor, yirmi beş yıldır
ezbere bilirim ben onları,” gibilerden haberler gönderdiler.
Bu arada, ünlü “Bugün Pazar” şiiri için de ileri geri konuşanlar oldu.

     “Bugün Pazar” şiiri 1938’de Ankara Merkez Komutanlığı
Cezaevi’nde yazılmış. O günlerde Nâzım Hikmet’in cebinde
olan küçük bir not defterinde bu şiirin ilk çalışmaları var.
şairin el yazısıyla :

Bugün ilk defa güneşe çıkardılar beni.
Ve ben ömrümde ilk defa güneşin benden bu kadar uzak
gökyüzünün bu kadar mavi
                    bu kadar geniş olduğuna şaşarak
                                           kımıldanmadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum.
Dayadım sırtımı beyaz duvara.
Birdenbire tuhaf bir hatıra :
                                      deniz.
Ve işin en aşağılık tarafı şu ki yavrum
galiba yalnızlığa alışıyorum.
Artık
    bana kâfi geliyor zaman zaman
                        yerimden kımıldanmadan
                                   bir (okunamadı)
 bir de bir kutu kibrit, bir paket cıgara
                  sonra bir de bıyıklarımı çiğneyerek
                                   düşmek dalgalara.

     Nâzım Hikmet bu şiirde önce bazı sözcüklerin üstünü çizmiş, bir iki değişiklik yapmış, sonra “deniz” sözcüğüne kadar olan bölümün üstüne birbirine paralel üç çapraz çizgi çekmiş. Zaten şiirin ordan yukarsı başka kalemle, aşağısı başka kalemle yazılmış.

     Şiirin daha gelişmiş bir biçimi :
Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak
       bu kadar mavi
               bu kadar geniş olduğuna şaşarak
               kımıldanmadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum.
                dayadım sırtımı duvara.
Toprak, güneş ve ben.
Ve ben artık hiçbir şeyi
hattâ seni bile düşünmezken
takıldı birdenbire gözüm
birbiri ardınca bozkırın ufkundan sökülüp
ağır beyaz yelkenler gibi gelen bulutlara.
Bu anda bir hatıra :
             deniz.
Hürriyeti, ışıltısı, kokusu.

     Bu şiirin de “Toprak, güneş ve ben” dizesine kadar olan
bölümü birbirine paralel altı çapraz çizgiyle çizilmiş, ondan
aşağısı çerçeve içine alınmış. Sola doğru dört sayfa ötede oldukça gelişmiş bir biçim :

Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak
                      bu kadar mavi
      bu kadar geniş olduğuna şaşarak
      kımıldanmadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum
dayadım sırtımı duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara,
ne baş aşağı, ne baş yukarı.
Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.
Sade toprak, güneş ve ben.
Bu anda yeter bana bu kadarı
                                 bahtiyarım.

     Nâzım Hikmet şiirin onuncu dizesi ile on üçüncü dizesini, bir de “sade” sözcüğünün üstünü çizmiş. Böylece de son
biçimine oldukça yaklaşmış. Silinen yerleri çıkarıp okuyalım :

Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak
                        bu kadar mavi
       bu kadar geniş olduğuna şaşarak
       kımıldanmadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum
dayadım sırtımı duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara,
bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.
Toprak, güneş ve ben.
                         Bahtiyarım.

     Nâzım Hikmet’in not defterinde bu şiirin başka taslağı yok. Kurtuluştan Sonrakiler adlı antolojide basılıp okur önüne basılı olarak ilk çıkışı ise şöyle :
Bugün Pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa
gökyüzünün bu kadar benden uzak
      bu kadar mavi
      bu kadar geniş olduğuna şaşarak
              kımıldanmadan durdum.
Sonra saygı ile toprağa oturdum.
Dayadım sırtımı beyaz duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara
bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.
Toprak, güneş ve ben...
Bahtiyarım.

     Görüldüğü gibi, en önemli değişiklikler üçüncü dizenin ikiye
bölünmesi, bir de “Dayadım sırtımı duvara” dizesine “beyaz”
sözcüğünün eklenmesi.
     Nâzım Hikmet Dört Hapisaneden adlı kitabını hazırlarken
bu şiiri “Ankara” bölümüne almış. Tıpatıp şöyle* :
Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak
                          bu kadar mavi
                           bu kadar geniş olduğuna şaşarak
                                       kımıldanmadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum,
dayadım sırtımı duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara,
bu anda ne hürriyet, ne karım.
Toprak, güneş ve ben...
Bahtiyarım...
     Şiirin en son, en doğru biçimi budur. “Yeni Dergi”de de böyle yayımlanmıştı. Ama Dört Hapisaneden kitabına alırken sondan üçüncü dizeye “ne kavga” sözünü yeniden ekledim. şairin Fransa’da bu şiiri plağa okurken o dizeyi “bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım” diye okuduğu söyleniyordu. Doğru mu, yanlış mı, araştırmadım, çünkü o dize “ne kavga” sözü eklenince çok daha güzelleşiyor. Bir de, “dayadım sırtımı duvara” biçimi bana “dayadım sırtımı beyaz duvara” biçiminden daha güzel görünüyor. Zaten şair bu ikincisini yalnız ilk taslakta kullanmış, sonrakiler hep “dayadım sırtımı duvara”.(*) Kitaplara alınırken “Bugün Pazar” şiirinin 4, 5, 6. dizeleri sayfaya sığmadıkları için genellikle daha içeri çekiliyor. Burada şairin müsveddesindeki biçimi aynen koruduk.